RAL PLASTIC

RAL PLASTIC

Obsahuje zúženú kolekciu 100 vybraných farieb RAL CLASSIC a 200 farieb RAL DESIGN v prefarbených plastových štítkoch. Vhodné na dizajn, projektovanie a výrobu produktov z umelých hmôt. Každý prefarbený štítok ukazuje ako použitá hrúbka plastu (1,2 alebo 3mm), stupeň lesku povrchu a jeho drsnosť ovplyvňujú konečný vzhľad plastového výrobku. Na obale každého štítku sú uvedené absolútne hodnoty pre daný odtieň RAL a namerané odchýlky od týchto hodnôt pri konkrétnom štítku.

Aktívne filtre