VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky”) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúcich v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach  www.ral.sk alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov.

Ako iste viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Pokiaľ niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda pred Podmienkami prednosť.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;

1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru a to vrátane ceny za jeho zabalenie;

1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;

1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese Hvožďanská 2053/3, 14800 Praha 4 na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;

1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.7. My sme spoločnosť Proinex Instruments, s.r.o., so sídlom Vratimovská 624/11, 718 00, Ostrava Kunčičky IČO 27297845, zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde v Ostrave v obchodnom registri, oddiel C, vložka 41276 , e- mail info@proinex.cz, telefonní číslo +420 724 411 803 , právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;

1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;

1.9. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu alebo e-mailom, a je uzatvorená vo chvíli, keď od Nás dostanete potvrdenie Objednávky, prípadne faktúru k objednanému tovaru.

1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami oznámených údajov, ktoré umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých Zmlúv;

1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;

2. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope.

3. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE

3.1. Kúpa Tovaru  je možná cez webové rozhranie E-shopu alebo na základe odoslania objednávky e-mailom

3.2. Pri nákupe Tovaru je Vaša povinnosť poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

4. UZATVORENIE ZMLUVY

4.1. Zmluvu s Nami je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

4.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

4.3. Na to, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky, alebo objednali tovar e-mailom. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Košík“ ) a jeho množstvo.

b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Poskytnutej množstevnej zľave, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami vybraného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;

c) Vaše identifikačné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresu;

4.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môže až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „ Objednávka so záväzkom k úhrade“ Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávacie políčko . Po stlačení tlačidla „ Objednávka so záväzkom k úhrade“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

4.5. Vašu Objednávku Vám automaticky potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky. Pri tovare, ktorý je na sklade, zasielame na Vašu e-mailovú adresu obratom faktúru. Odoslaním faktúry dochádza z našej strany k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky, v znení účinnom ku dňu Objednávky, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

4.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný na našom sklade alebo u výrobcu, alebo keď je treba vyjasniť detaily Objednávky V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

4.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste dostali automatické potvrdenie Objednávky. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania vyradíme vašu objednávku z evidencie. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov , alebo chýba ,či prebýva cifra.

4.8. V prípade, keď dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne príplatok za platbu „Na dobierku“

5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

5.3. Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade objednávok tovaru vyrábaného iba pre konkrétneho zákazníka (RAL INDIVIDUAL), môžeme požadovať zálohu vo výške až 100% ceny zákazky. To isté platí pri objednávkach nad hodnotu 200 EUR bez DPH. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

a)Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní od dátumu faktúry/zálohovej faktúry

b)Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Comgate, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.comgate.cz 

c)Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

d)Hotovo pri osobnom odbere. Hotovo je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

5.4. Faktúra bude vystavená iba v elektronickej podobe a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Pokiaľ požadujete priložiť faktúru v papierovej podobe do zásielky, uveďte to prosím do komentára k objednávke.

5.5. Vlastnícke právo na Tovar na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI   

6.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

a) Osobný odber na Našej prevádzke Vratimovská 624/11, Ostrava Kunčičky, 718 00, Budova HOMOLA a.s.

b) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločnosti PPL

6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.

6.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Doba doručenia Tovaru, ktorý je na sklade, je 3-5 dní od zaslania objednávky. Pri tovare, ktorý nie je bežne skladom, budete o predpokladanej dobe doručenia informovaní v korešpondencii pred uzavretím Zmluvy. Osobný odber na prevádzkarni Hvožďanská 3 je možný iba po telefonickej dohode na čísle 603200602.

6.4. Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vaša povinnosť skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov  túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poruche na obale, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupe do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať. Pokiaľ tovar napriek tomu prevezmete, odporúčame zaistiť fotodokumentáciu ako obalu pred rozbalením, tak aj poškodenie výrobku.

6.5. V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.

6.6. Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené.

6.7. Nebezpečné škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, že Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 Podmienok, na Vás nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

6.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom Vás budeme vždy informovať v prípade:

a) omeškania s dodaním Tovaru od nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

6.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od uplynutia doby doručenia Tovaru uvedeného v potvrdení Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, sme My aj Vy oprávnení od Zmluvy odstúpiť.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez chýb, najmä potom, že:

a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré je možné s ohľadom na povahu Tovaru očakávať;

b) je vhodné na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;

c) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti.

d) spĺňa požiadavky na neho kladené právnymi predpismi;

7.2. V prípade, že bude mať Tovar chyby, teda najmä pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 7.1, môžete Nám takú chybu oznámiť a uplatniť práva z chybného plnenia (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu či listu na adresu Proinex Instruments, s.r.o., Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky, 718 00 . V uplatnení práva z chybného plnenia je potrebné zvoliť, ako chcete chybu vyriešiť, pričom túto voľbu nemôžete následne, s výnimkou prípadov podľa čl. 7.3, bez nášho súhlasu zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s Vami uplatneným právom z chybného plnenia. V prípade, že si nezvolíte riešenie chyby, máte práva uvedené v čl. 7.4 aj v situáciách, keď chybné plnenie bolo podstatným porušením Zmluvy.

7.3. Ak je chybné plnenie porušením Zmluvy, máte nasledujúce práva:

a)na odstránenie chyby dodaním nového Tovaru bez chyby.

b)na primeranú zľavu z Ceny;

c)na odstúpenie od Zmluvy.

7.4. V prípade podstatného i nepodstatného porušenia nemôžete odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, pokiaľ nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho dostali. To ale neplatí v nasledujúcich prípadoch:

a) ak bol Tovar použitý ešte pred objavením chyby,

b) ak nebola nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave spôsobená Vaším konaním alebo Vaším opomenutím,

c) ak došlo z Vašej strany pred objavením chyby na predaj, spotrebovanie alebo pozmenenie Tovaru pri obvyklom použití; pokiaľ k tomu však došlo len čiastočne, je Vašou povinnosťou tú časť Tovaru, ktorú vrátiť je možné a v takom prípade Vám nebude vrátená časť Cien zodpovedajúca Vášmu prospechu z použitia časti Tovaru.

7.5. Do troch dní od doručenia reklamácie Vám na e-mailovú adresu potvrdíme, že sme reklamáciu dostali, kedy sme ju prevzali a predpokladanú dobu trvania vybavenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. Lehota môže byť po našej vzájomnej dohode predĺžená. Pokiaľ lehota márne uplynie, môžete odstúpiť od Zmluvy.

7.6. O vybavení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia oprávnená, náleží Vám náhrada účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami či potvrdeniami o cene za dopravu. V prípade, že došlo k odstráneniu chyby dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou Nám pôvodný Tovar vrátiť, náklady na toto vrátenie však hradíme My.

7.7. V prípade, že ste podnikateľ, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru vrátane fotodokumentácie chyby.

7.8. Ustanovenia ohľadom práva z chyb sa nepoužijú v prípade:

a) Tovar, ktorý je predávaný za nižšiu Cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia Cena dohodnutá;

b) opotrebenie Tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním;

c) kedy to vyplýva z povahy Tovaru.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho počiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

8.2. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

a) Tovar, ktorého Cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na Našej vôli a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

b) Tovar, ktorý bol upravený podľa Vášho priania alebo pre Vašu osobu;

c) dodávka zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;

d) dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

8.3. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

8.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpenie od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite alebo než preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní Nám Tovar zaslať do 14 dní od odstúpenia a nesiete náklady spojené s vrátením tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzavretú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením tovaru k Nám, ale opäť iba do výšky Ceny za dopravu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pri dodaní Tovaru ponúkali.

8.6. Zodpovedáte Nám škodu v prípadoch, keď bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

8.7. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, než Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím doby uvedenej v čl. 6.9. Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ je zjavné, že ste uviedli v Objednávke zámerne nesprávne informácie. V prípade, že nakupujete tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, teda ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.

9. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

9.1. Pokiaľ ste spotrebiteľ, podľa zákona o ochrane spotrebiteľa máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo Zmluvy. V takom prípade ste oprávnení obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na Váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s Nami vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Nás prvýkrát.

9.2. Máte ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1.   Pokiaľ Náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy vyčíňať právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva plynúce z právnych predpisov.

10.2.   Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

10.3.   Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzavretých zmlúv, ale iba zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

10.4.   V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémie, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

10.5.   Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.

10.6.   Na Našu činnosť nedopadajú žiadne kódexy správania podľa § 1826 ods. 1 písm. g) občianskeho zákonníka.

10.7.   Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.9.2021