Obsah:

Prečo kúpiť vzorkovník vo forme vejára a prečo jednotlivé štítky vrátane atestu?

Vzorkovníky vo forme vejárov pomáhajú vo výbere odtieňov, pretože poskytujú dobrú predstavu o jednotlivých farbách, ale nie je ich možné považovať za samotný štandard. Ako záväzný štandard pre posudzovanie vernosti odtieňa je nutné pracovať s jednotlivými štítkami s atestom RAL840 HR, RAL 841 GL z rady RAL CLASSIC a RAL E1 z radu RAL EFFECT.

Sú vzorkovníky RAL presným zobrazením farebného štandardu? 

Nie. Každý odtieň RAL je presne definovaný hodnotami L*a*b*, ale z výrobných dôvodov jednotlivých vzorkovníkov je vždy nutné počítať s určitou odchýlkou od štandardu. Najmenšia je táto odchýlka pri jednotlivých štítkoch s atestom, kde je každý odtieň kontrolovaný a do predaja sú uvoľnené iba štítky s odchýlkami nerozoznateľnými ľudským okom. U vejárových vzorkovníkov môže byť táto odchýlka od absolútnych hodnôt väčšia, ale pre základnú orientáciu plne postačujú. 

Rovnako ako je nemožné vyrobiť vzorkovník, kde by farby 100% zodpovedali štandardu, je nemožné vyrobiť náterovú hmotu, kde by odtieň presne zodpovedal štandardu. Rôzni výrobcovia pracujú s rôznymi odchýlkami od štandardu a dve náterové hmoty označené rovnakým číselným kódom RAL sa môžu od seba vzhľadovo mierne líšiť.

Aký majú vzorkovníky RAL lesk?

Vzorkovníky RAL CLASSIC sú dodávané v lesku alebo polomate ( RAL K 5) . Vzorkovníky RAL DESIGN sú prevedené v polomate a vzorníky RAL Effect kombinujú lesk pri metalizovaných odtieňoch s polomatom pri nemetalizovaných odtieňoch. Úroveň lesku nie je zo strany RAL definovaná.

Prečo vznikajú problémy pri metalických a perlových odtieňoch? 

U nemetalických farieb je možné na meranie vernosti odtieňa použiť laboratórnu techniku a  presne stanoviť odchýlku od štandardu. U metalizovaných farieb ( napr . RAL 9006 a RAL 9007) to možné nieje a ich kontrola je preto vykonávaná iba vizuálne. Každý výrobca náterových hmôt môže používať iný pigment s rôznou charakteristikou a výsledný efekt môže byť výrazne ovplyvnený aj spôsobom nanášania. V prípadných sporoch sa preto nemožno odvolávať u metalických a perlových farieb na štandard RAL.

Je možné nájsť odtiene RAL v iných vzorkovníkoch ako je Munsell , British Standard NCS atď.? 

Nie, ale niekedy možno nájsť odtiene podobné. Príbuzné odtiene je možné vyhľadať vizuálne nemo s pomocou elektronických čítačiek farieb, pokiaľ sú v nich rôzne vzorkovníky obsiahnuté. RAL nemá žiadne prevodníky odtieňov, do iných vzorkovníc ani túto službu neposkytuje.

Je možné kúpiť náterovú hmotu v odtieni RAL priamo od RAL? 

Nie, RAL nevyrába ani nepredáva náterové hmoty. RAL je výhradne zameraný na definovanie a štandardizáciu farebných odtieňov, takže je od neho možné kúpiť vzorkovnice farebných odtieňov. Náterovú hmotu v odtieňoch RAL je možné nakúpiť v predajniach farieb od najrôznejších výrobcov, alebo si nechať namiešať odtieň v tónovacích centrách.

Aký je rozdiel medzi radom RAL CLASSIC a RAL DESIGN? 

RAL DESIGN predstavuje systém farieb s 1825 odtieňmi. RAL CLASSIC je kolekcia historicky najpoužívanejších farieb s 216 odtieňmi. Vo vzorkovníku RAL DESIGN sú odtiene usporiadané podľa iného kľúča ako pri RAL CLASSIC a odtiene RAL CLASSIC sa nyvyskytujú vo vzorkovníku RAL DESIGN ani naopak.

Na čo slúži vzorkovník RAL EFFECT? 

RAL EFFECT dopĺňa vzorkovníky RAL CLASSIC A RAL DESIGN so 70 metalizovanými farbami. Ku každej metalizovanej farbe je priradených 6 harmonicky zladených nemetalizovaných farieb. Vzorkovník teda uľahčuje výber vhodných kombinácií metalických a nemetalických farieb. Nemetalické odtiene RAL EFFECT obsahujú 100 najpopulárnejších odtieňov RAL CLASSIC pod iným číselným kódom a 320 novo vybraných odtieňov. Možno kúpiť aj vejár, ktorý obsahuje iba metalické farby.

Majú odtiene v systéme RAL DESIGN podobne ako v RAL CLASSIC svoje mená? 

Áno. V prípade každého odtieňa je uvedené meno odtieňa v nemčine av samostatnej prílohe zoznam všetkých mien v angličtine.

Ako sú usporiadané odtiene v systéme RAL DESIGN? 

Farby RAL DESIGN systém sú organizované systematicky podľa tónu, jasu a saturácie. Farebné tóny sú zoradené do kruhu podľa postupnosti farebného spektra. Umiestnenie zodpovedá uhlom. Červená sa nachádza na 0º (= 360º) žltá na 90º, zelená na 180º a modrá na 270º. Rôzne úrovne jasu, ktoré sú možné pri každom farebnom tóne sú umiestnené na rôznych úrovniach. Achromatická os prebieha jej stredom. Pozícia na osi  zodpovedá miere jasu. Achromatická os začína 0 odspodu čiernou farbou a postupne pokračuje svetlejšími odtieňmi šedej až k hodnote 100 na vrchole. Saturácia farby zodpovedá jej intenzite. Zvyšuje sa postupne od achromatickej osi smerom od stredu. Jej hodnota ležiaca na achromatickej osi je 0. 

Štruktúra RAL DESIGN systému nie je náhodná. Je vypracovaná v súlade s medzinárodne používaným systémom merania farieb zavedeným CIE (Medzinárodná komisia pre osvetlenie) v roku 1976. Vzdialenosti medzi jednotlivými farbami sú definované CIELAB - vzorec pre farebné odchýlky. Metóda je popísaná v DIN 6174.RAL DESIGN systém používa prvé tri číslice pre identifikáciu odtieňa farby H, ďalšia dvojica čísel identifikuje jas L, zatiaľ čo druhý pár identifikuje saturáciu C. Napríklad farba v systéme RAL DESIGN číslo 270 30 20 je tmavo modrá s odtieňom H 270, jasom L 30 a saturáciou C 20. V tejto súvislosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť umiestneniu nechromatických odtieňov šedej. Napriek tomu, že ich odtieň je 0, nie je možné vynechať prvé tri 000, pretože by vznikala zámena so štvormiestnym značením RAL CLASSIC. Napríklad RAL DESIGN odtieň 000 90 00 je odtieň bielej ( odtieň H =0, saturácia C=0).

Sú na trhu falzifikáty vzorkovníc RAL?

Áno, z času na čas sa na trhu objavia falzifikáty najpopulárnejších vejárov. Tieto falzifikáty neprešli schvaľovacím procesom v RAL a úroveň zobrazenia odtieňov sa podstatne líši od štandardov RAL

Kde sú vyrábané vzorkovníky RAL INDIVIDUAL a líšia sa od štandardných vzorkovníkov RAL? 

Vzorkovníky RAL INDIVIDUAL sú vyrábané u rovnakých výrobcov ako originálne vzorníky RAL a líšia sa iba prednou stranou, ktorá je spracovaná podľa priania objednávateľa. Zadná strana vzorkovníka je opatrená logom RAL a hologramom, ktorý potvrdzuje, že sa jedná o produkt RAL a zobrazenie odtieňov je identické ako v originálnych vzorkovníkoch.

Je možné vyrobiť vlastný farebný štandard?

Áno. Spoločnosť poskytne RALu vzorku farby a RAL vyrobí štítky v danej farbe v súlade so svojimi výrobnými postupmi. Tieto štítky neposkytne RAL inej firme. Schválenie priemyselného vzoru vo vzťahu k uvedenej farbe je záležitosťou zadávateľa.