RAL EFFECT

RAL EFFECT

Vzorkovník RAL EFFECT je zameraný na metalické farby a ich vhodné kombinácie s nemetalizovanými odtieňmi. Celkovo obsahuje 490 farieb.

Kolekcia RAL EFFECT je zameraná predovšetkým na metalické farby. Jej základ tvorí 70 metalických farieb, ktoré je možné kúpiť vo forme vejárového vzorkovníka (RAL E 4) alebo na samostatných štítkoch. Ku každej metalickej farbe je priradených 6 nemetalizovaných ( uni ) odtieňov, ktoré tvoria s vybranou metalízou harmonický súlad (RAL E3). Celkovo vzorkovník RAL EFFECT obsahuje 490 odtieňov. Súčasťou vzorkovníka RAL EFFECT nie sú odtiene obsiahnuté vo vzorkovníku RAL CLASSIC. Vzorkovnica RAL EFFECT slúži predovšetkým na prvotnú voľbu vhodnej metalízy a súvisiacich nemetalizovaných farieb. Pretože výrobcovia náterových hmôt používajú rôzne kovové pigmenty, môžu sa nimi ponúkané metalízy vo svojom efekte od zobrazenia vo vzorkovníku odlišovať

Aktívne filtre