RAL PUBLIKÁCIE

Ktoré farby považujú ľudia za exotické, ktoré za farby luxusu a ktoré farby vyjadrujú emócie? Na tieto otázky dáva odpoveď na 864 stranách a pomocou viac ako 20 000 zobrazení SLOVNÍK FARIEB, ktorý priraďuje 360 prídavných mien k 1625 farbám obsiahnutým v RAL DESIGN systéme.

Publikácia COLOUR FEELING predstavuje vybrané odtiene a kombinácie farieb, ktoré budú módne na priemyselných výrobkoch a v architektúre v budúcich rokoch. Zahŕňa štyri nové farebné skupiny farieb s inšpiratívnym zobrazením trendov.

COLOUR MASTER – úplne nová publikácia pre zachádzanie s farbami, určená predovšetkým pre projektantov, architektov a umelcov, ale i ďalších kreatívnych ľudí, ktorí radi experimentujú s farbami.

FARBY PRE HOTELY – manuál pre plánovanie interiérov hotelov a iných ubytovacích zariadení. Na príprave tejto jedinečnej, a na vedeckých poznatkoch založenej knihy, sa podieľal tím autorov. Ako kreatívna báza boli použité farby z palety RAL DESIGN.

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky